Spustili jsme přihlašování na naše akce v roce 2022.

Už nyní se můžete hlásit na jarní a letní akce Judo Elite Praha.

V první polovině roku 2022 chystáme 4 judovíkendy, v létě pak táborové soustředění Zvíkov a dvakrát příměstský tábor v Hostivaři.

  • JUDOVÍKENDY:

1) 26.-27. března, 2) 23.-24. dubna, 3) 21.-22. května, 4) 18.-19. června

www.judoelite.cz/judovikendy/

  • LETNÍ TÁBOROVÉ SOUSTŘEDĚNÍ ZVÍKOV

3.-9. července

www.judoelite.cz/soustredeni/

  • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY HOSTIVAŘ

1) 15.-19. srpna, 2) 22.-26. srpna

www.judoelite.cz/primestske-soustredeni/