Zkušební řád

V současné době usilovně pracujeme na vytvoření zjednodušeného návodu pro nácvik technik.

Zatím můžete využít zkušební řád ČSJu:

http://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/kolegium_danu/zkusebni_rad/2017-Zkusebni_rad.pdf