Podmínky pro přestup členů stanovuje Přestupní řád ČSJu, platný od 9.12.2012.

 

Článek 3.1

 

Každému sportovci, který podá žádost o přestup do nového oddílu, bude do 15-ti dnů od podání žádosti mateřskému oddílu umožněn přestup.

 

Tuto informaci lze podat prostřednictvím e-mailu, adresovaného předsedovi původního oddílu, ve kterém bude uvedeno jméno dítěte a název nového oddílu. Dále se doporučuje uvést do kopie předsedu nového oddílu.

 

Úplné znění naleznete na webových stránkách ČSJu.

 

http://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/lexikon/Prestupni_rad_judo.pdf